TekLabs tarjoaa ainutlaatuista ohjelmointiosaamistaan kaikkein vaativimpiin hankkeisiinne. Tavoitteenamme on yksinkertaisesti parantaa asiakkaittemme liiketoimintojen kilpailukykyä, tehokkuutta ja voitollisuutta tarjoamalla heidän käyttöönsä kaiken yrityksemme huippuasiantuntijoiden taidon ja kokemuksen. Tämän toteutamme toimittamalla oma-aloitteisella lähestymistavalla laadittuja korkean lisäarvon ja kustannustehokkuuden omaavia ratkaisuja, jotka ylittävät asiakkaittemme odotukset.

Asiakkaille tarjotaan todellista huippuosaamista hyvin kilpailukykyisillä hinnoilla. Tarjontamme räätälöidään aina tarkkaan juuri asiakkaittemme tarpeisiin.

Pidämme onnistuneiden ja jatkuvien asiakassuhteiden kulmakivinä ymmärrystämme asiakkaittemme liiketoiminnoista, luottamusta, yhteistyön kaikenlaista helppoutta sekä vahvaa sitoutumista siihen, että asiakkaillemme taataan aina paras lisäarvo heidän liiketoimintaansa paremmalla ketteryydellä ja nopeudella, paremmalla kustannustehokkuudella sekä uusilla innovaatioilla. TekLabsin huippulahjakkuudet tarjoavat asiakkaillemme jatkuvasti ainutlaatuista tehokkuutta ja tuottavuutta.

Me toimitamme juuri lupaamamme ratkaisun.

TekLabs on hyvin kilpailukykyinen ja tehokas yritys, jolla on vahvaa kansainvälistäkin toimituskokemusta. Pyrimme aina ymmärtämään asiakkaittemme erityistarpeet ja tarjoamme asiakkaillemme erilaisia houkuttelevia liiketoimintamalleja. Voit luottaa saavasi meiltä laajan valikoiman ohjelmointiosaamista, joka perustuu huippuosaajiemme vankkaan kokemukseen. Hyödynnä mahtavaa kykyämme löytää ja pitää juuri ne oikeat ja parhaat osaajat.

Kaikilla yrityksillä on paljon voitettavaa ohjelmistohankkeiden ulkoistamisessa oikeille yrityksille, jotka todellakin voivat parantaa yritysten kilpailukykyä:

  • Joustavuus - Oikein mietitty ulkoistaminen tuo ketteryyttä ja  mahdollistaa skaalautuvien ja joustavien palvelujen käytön juuri sopeutettuna asiakkaan sen hetkiseen tilanteeseen, vaatimustasoon ja liiketoimintojen kokoon.
  • Nopeus - Ulkoistaminen tuo loistavia mahdollisuuksia lyhentää markkinoilletuloaikaa käyttämällä joustavasti ylimääräistä tai erityistä kehitysosaamista yhdistettynä tehokkaaseen projektinhallintaan. Ulkoistuskumppanin omat investoinnit, infrastruktuuri ja tieto-taito nopeuttavat pikaisen yhteistyön alkamista.
  • Kustannustehokkuus - Mahdollisuus käyttää kustannustehokkaita huippuosaajia sallii projektien ja tuotteiden valmistumisen, vaikka se ehkä muutoin ei olisi ollut mahdollista käyettävissä olevien varojen tai resurssien puitteissa.
  • Uusia ideoita ja innovaatioita - Pisimmälle kehitetyt ulkoistamismallit ja -käytännöt luovat uusia innovaatioita ja tuovat yrityksen käyttöön huippuosaajia, joilla on eritystaitoja ja vaadittava liiketoimintaymmärrys.
  • Jaettu riski - Ulkoistuskumppanin omat investoinnit ja tieto-taito vähentävät riskiä ja mahdollistavat omien resurssien kohdistamista ydinosaamisalueille.

TekLabs toimii Espoossa ja Pietarissa.